Paris Mexis
an author
Little Shop of Horrors

by Alan Menken & Howard Ashman

Elliniki Theamaton - Kivotos Theatre, 2006

[Set + Costume Design]