´╗┐
Paris Mexis
an author
Pinocchio

by C. Collodi

Theatr╬┐ Technis "Karolos Koun", 2012

[Set + Costume Design]